Všechny nově vytvořené XHTML šablony by měly splňovat následující podmínky:

 • Název souboru šablony musí začínat _tmp_ a končit .php
  (např. _tmp_sablona1.php )
 • Soubory šablon musí být uloženy v kořenovém adresáři
 • Šablony jsou psány v XHTML 1.0 Strict, příp. starší
 • V šablonách se vyskytují vnořené PHP funkce, vymezené tagem
  < ?php .... ? >
 • Na prvním řádku šablony je nutné zapsat:
  < ? php include "includes/conf.inc.php"; ? >
 • V případě, že využíváte automaticky generované menu, na jeho místo se zapíše:
  < ? php include "includes/menu.inc.php"; ? >


<< zpět 

PHP proměnné v XHTML šabloně

Proměnná Popis XHTML tag
$title titulek stránky < title >
$h1 hlavní nadpis < h1 >
$mailcontact hlavní kontaktní mail  
$namecontact hlavní kontaktní jméno  
$streetadr kontaktní adresa  
$city obec / město  
$phonecontact kontaktní telefon  
$motto motto stránky  
$content_output obsah stránky  
$smart_modules_output výpis přídavných modulů  
$modules_output výpis uživatelských modulů  
$zipcode PSČ